Gynekológia

Preventívne prehliadky:

 • každá žena by mala minimálne 1x ročne absolvovať gynekologickú preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je:
 • 1. kolposkopické vyšetrenie ( vyšetrenie materničného krčka mikroskopom),
 • 2. odber cytológie z materničného krčka k skorému odhaleniu predrakovinových zmien (prekanceróz) a tým k skorej liečbe týchto stavov
 • 3. odber krvi
 • 4. ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy ( maternica, vaječníky, vajíčkovody)
 • 5. vyšetrenie prsníkov

Dispenzárne prehliadky:

 • pravidelné prehliadky žien s určitou diagnózou alebo žien užívajúcich určité lieky:
 • 1. sledovanie materničných myómov
 • 2. sledovanie vaječníkových cýst
 • 3. sledovanie nezhubných zmien na materničnom krčka
 • 4. sledovanie žien užívajúcich antikoncepciu (hormonálnu alebo vnútromaterničnú)
 • 5. sledovanie žien užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu
 • 6. folikulometria (ultrazvukové sledovanie dozrievania vajíčok na vaječníkoch)

Ostatné služby:

 • diagnostika a liečba akútnych ťažkostí (bolesť, „výtok“, krvácanie)
 • diagnostika a liečba neplodných párov v spolupráci s centrom asistovanej reprodukcie, vrátane zaistenia invazívnych diagnostických alebo terapeutických výkonov (hysteroskopia, diagnostická alebo operačná laparoskopia, hysterosalpingografia)
 • diagnostika a liečba inkontinencie (nechcený únik moču) – v spolupráci s urogynekologickou ambulanciou, so zaistením operačného riešenia (plastiky, sieťkové alebo páskové operácie)
 • zavádzanie alebo vyberanie vnútromaterničných teliesok
 • gynekologické prehliadky pri predoperačných vyšetreniach
 • vakcinácia proti HPV vírusom

Zabezpečenie operačných výkonov

 • malých (niekoľko hodinová hospitalizácia):
  • 1. kyretáže – vyčistenie dutiny maternice
  • 2. prerušenie tehotenstva
  • 3. hysteroskopie – diagnostické a terapeutické výkony v dutine maternice pod obrazovou kontrolou
  • 4. odstránenie polypov z krčka alebo dutiny maternice
  • 5. operácie materničného krčka ( klasické, LEEP)
  • 6. hysterosalpingografia – nástrek kontrastnej látky pod RTG kontrolou na zistenie priechodnosti vajíčkovodov
  • 7. laparoskopické diagnostické a menšie terapeutické výkony
  • 8. inkontinenčné operácie – TVT o páska
    
 • veľkých (hospitalizácia 1- 5 dní):
  • 1. väčšie laparoskopické operačné výkony (vybratie vaječníkov, vajíčkovodov, myómov, maternice, rozrušenie zrastov, mimomaternicové tehotenstvo ...)
  • 2. brušné operácie ( vybratie maternice, veľkých cýst ...)
  • 3. vaginálne operácie ( vybratie maternice, plastiky močového mechúra, sieťkové operácie)