Laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia

Definícia:

Ide o odstránenie maternice (s alebo bez vaječníkov), ktoré je prevedené kombinovaným prístupom. Laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia patrí k najmodernejším operačným postupom v gynekológii. Kombinuje sa tu laparoskopia a vaginálna operácia. Prvá časť operácie – uvolnenie maternice zo svojich závesov, poprípade odstránenie maternicových závesov (vajcovodov a vaječníkov) – je prevedená laparoskopickým prístupom. Druhá časť – podviazanie maternicových ciev a vybratie maternice – je potom prevedená vaginálne (pošvou), obdobne ako pri vaginálnej hysterektómii.

Princíp laparoskopie:

Názov laparoskopia možno preložiť ako „pohľad do dutiny brušnej“. Tento pohľad je umožnený nafúknutím dutiny brušnej plynom (CO2), aby sa oddialila stena brušná od orgánov a zavedením optiky do takto zväčšeného priestoru. Optika sa zavádza väčšinou v mieste pupočnej jazvy a nástroja z pomocných vpichov v oboch podbrušiach.

Dôvody (indikácie) prevedenia:

V indikáciách k LAVH sa prelínajú indikácie ku klasickej abdominálnej hysterektómii s indikáciami k hysterektómii vaginálnej. Limitujúca je do istej miery veľkosť maternice, enormná obezita znemožňujúca laparoskopiu a pridružené ochorenie, ktoré bráni celkovej narkóze pri laparoskopii. Klasická abdominálna hysterektómia je tak pomaly vytlačovaná LAVH, okrem onkologických indikácii (t.j. ak je dôvodom k odstráneniu maternice zhubný nádor).

 • maternicové myómy (t.j. uzly zo svaloviny maternice, ktoré môžu spôsobovať silné, nepravidelné krvácanie nereagujúce na liečbu
 • ochorenia endometria (sliznice maternice) ako polypy, prednádorové zmeny a počiatočné štádia rakoviny
 • zmeny na čipku maternice (tzv. dysplazia) a počiatočné štádiá rakoviny čípku maternice (prekancerosy a CA in situ nádory)
 • krvácanie z maternice nereagujúce na hormonálnu liečbu
 • endometrióza
 • poranenia maternice
 • zostup, čiastočný či úplný prolaps čípku alebo maternice, zvlášť ak sa očakávajú zrasty
 • v oblasti malej pánvy, alebo ak má byť súčasťou operácie odstránenie maternicových príveskov (adnexektómia)

Prevedenie operácie:

I. laparoskopická fáza

 • zavedenie insuflačnej ihly (t.j. ihly, ktorou prúdi do dutiny brušnej vzduch pod tlakom) v mieste pupočnej jazvy
 • zavedenie pneumoperitonea (stav, kedy je v dutine brušnej vzduch, ktorý odďaľuje stenu brušnú od vnútrobrušných orgánov a umožňuje tak prístup k nim)
 • zavedenie trokáru (trubičky) s optikou, ktorá sprostredkúva pohľad do dutiny brušnej
 • zavedenie operačných nástrojov z vpichu v oboch podbrušiach (už pod optickou kontrolou)
 • operácia na príveskoch maternice – vajcovodoch a vaječníkoch – pokiaľ je súčasťou operácie
 • uvoľnenie maternice od okolitých tkanív, t.j. od maternicového fundu smerom dolu k maternicovému hrdlu oddeľujeme maternicu od väzov, ktoré ju udržujú vo svojej polohe v pánve, od močového mechúra a od ciev, ktoré ju zásobujú krvou

II. vaginálna fáza

 • otvorenie dutiny brušnej po preťatí pošvovej steny v mieste úponu pošvy na hrdlo maternice
 • uvoľnenie maternice od väzov a podviazanie ciev, ktoré ešte neboli prerušené v laparoskopickej fáze
 • vytiahnutie maternice pošvou
 • uzavretie dutiny brušnej
 • uzavretie pošvy a jej záves na pánvové väzy

III. po skončení vaginálnej fázy sa ešte laparoskopicky skontroluje stav v dutine brušnej (jazva zvnútra) hlavne z dôvodu krvácania, potom sa vyťahujú laparoskopické nástroje a zošijú sa drobné kožné rezy v pupku a podbruší

Pooperačný priebeh a následná liečba:

 • vzhľadom k tomu, že časť operácie je prevedená vaginálnou cestou, je treba po dobu minimálne štyroch týždňov dodržiavať zvýšenú hygienu, často sa sprchovať, nekúpať sa v stojatej vode (t.j. vo vani, v bazéne a pod.), a to ako prevenciu zápalu
 • z rovnakého dôvodu je nutné sa vyvarovať asi 2 – 3 mesiace dvíhaniu ťažkých bremien, aby sa vytvorila pevná jazva a pacientku neobťažoval v neskoršej dobe zostup pošvy
 • pohlavný styk je možno obnoviť asi po 4 – 6 týždňoch
 • v prípade súčasného odstránenia vaječníkov je vhodná hormonálna substitúcia (náhrada vo forme náplastí či tabliet)
 • ku kontrole sa dostavuje za 2 – 3 týždne po operácii, obvykle už k svojmu obvodnému gynekológovi, ktorý zváži ďalší postup (napr. ak je vhodná kúpeľná liečba, hormonálna substitúcia a i.)
 • pracovnú neschopnosť ukončujeme (podľa stavu pacientky a charakteru jej práce) cca po dvoch až troch týždňoch

Komplikácie:

 • pri zavádzaní prvého vpichu je nebezpečie poranenia čreva, ktorého pravdepodobnosť sa zvyšuje po predchádzajúcich brušných operáciách, tým viac ak bolo hojenie rany komplikované
 • komplikácie pri zavádzaní plynu do dutiny brušnej, možnosť plynovej embólie
 • krvácanie
 • poranenie brušných orgánov (ostré, tepelné) je zabezpečené špeciálnou konštrukciou používaných nástrojov
 • zmeny vo vnútornom prostredí (možné zvýšenie obsahu kysličníka uhličitého v krvi, zníženie obsahu kyslíka)

Závažnejšie komplikácie je nutné riešiť otvorením dutiny brušnej rezom v podbrušku a operácia pokračuje „klasickým spôsobom“.

Výhody LAVH:

 • menšia pooperačná bolesť (menšia spotreba analgetík)
 • častejšia mobilizácia (vstávanie z lôžka), z toho vyplývajúce znížené riziko žilových komplikácií v pooperačnom období
 • častejšia obnova funkcie čriev, t.j. možnosť prijímať normálnu stravu
 • výrazne skrátená doba hospitalizácie, skorší návrat domov
 • kratšia doba pracovnej neschopnosti (cca o 50%)
 • kozmetický efekt (menšie jazvy – jazvy sú len malé, čiarkovité v mieste pupku a v oboch podbrušiach), hlavná jazva je skrytá v pošve

Nevýhody LAVH:

 • výrazne drahšia prístrojová a nástrojová technika
 • možnosť poranenia brušných orgánov pri zavádzaní prvého vpichu (naslepo)
 • obtiaže z operačnej polohy hlavou šikmo dolu (napr. starí ľudia môžu mať zníženú pľúcnu výkonnosť – anestéziolog výkon nepovolí)
 • vyššie riziko trombos a tromboembólií v priebehu operácie a bezprostredne po nej v dôsledku operovania pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku