Plastiky

Operačný výkon, pri ktorom sa realizuje plastická úprava pošvových stien a zosilnenie svalstva panvového dna. Hovoríme o tzv. prednej /colporrhaphia anterior/ a zadnej pošvovej plastike /colpoperineoplastica/.

Indikácie:

Nedostatočnosť podporného a závesného aparátu pohlavných orgánov môže mať za následok pokles až prepadávanie pošvových stien spolu s poklesom až prepadávaním maternice s následnou močovou inkontinenciou- t.j. ťažkosťami s udržaním moču. Pokles môže prípadne postihnúť aj susedné orgány- močový mechúr, močovú trubicu /cystekéla/ a konečník /rektokéla/. Na vzniku uvedeného stavu sa spolupodielajú poškodenia pôrodom, gynekologickou operáciou, genetickou predispozíciou, atrofiou svalov a nervov v menopauzalnom období.

Spravidla bývajú pošvové plastiky spojené s konečnou fázou vaginálneho odstránenia maternice.

Samostatne sa predná plastika vykonáva ojedinele- pri izolovanej cystokéle, bez prítomnosti poklesu maternice. Zadná plastika sa ako samostatný výkon indikuje pri zostupe alebo vydutí zadnej pošvovej steny.

Výhody:

Výhody operácie z vaginálneho prístupu sú zjavné, či už z hľadiska medicínskeho, ekonomického, humánneho. Patrí medzi ne krátkosť operačného času, miniinvazivita, možnosť prevedenia výkonu u tzv. `high-risk` pacientky s pridruženými ochoreniami, u obéznych pacientiek, krvná strata je minimálna. Operácia nezanecháva žiadne viditeľné jazvy.

Druh anestézie:

Operačný výkon- vaginálne plastiky je na našom pracovisku možné vykonať jednak v celkovej anestézii, kde je pacientka cielene uvedená do stavu riadeného bezvedomia, dýchanie je zabezpečené pomocou prístrojov. Ďalšou metódou, vhodnou hlavne u starších žien s predpokladom vyššieho rizika spojeného s celkovou narkózou, je spinálna anestéza, kde sa pomocou vpichu do miešneho kanála podá anestetikum. V tomto prípade je pacientka pri vedomí, dýcha samostatne. Druh anestézy volí anesteziológ po vzájomnej konzultácii s pacientkou.

Operačný postup:

Samostatne sa výkon prevádza ojedinele, poväčšine je vaginálna plastika súčasťou postupu po vaginálnom odstránení maternice. 
Operačný výkon prebieha v gynekologickej polohe. Vzhľadom k tomu, že po operácii môže dôjsť k poruche vyprázdňovania moču, je pred operáciou pacientke do močového mechúra zavedená cievka.
Rozlišujeme prednú plastiku, kde je cieľom vytvorenie podporného valu pod hrdlom močového mechúra. Operácia začína pozdĺžnym narezaním prednej steny pošvovej, v stredovej čiare sa pošvová sliznica odchlípi do strán, okraje pošvovej sliznice sa podľa veľkosti vyklenutia zostrihnú a zašijú.
Pri zadnej plastike sa vytína časť zadnej pošvovej steny v tvare trojuholníka a následne zošije. Cieľom je spevnenie hrádze.

Komplikácie:

Komplikácie sprevádzajúce chirurgické  výkony sú v dnešnej dobe veľmi vzácne. Delíme ich na včasné a neskoršie pooperačné komplikácie a závisia od rizikovosti pacientky. Najčastejšími a najzávažnejšími komplikáciami operácie samotnej sú krvácanie a poranenie okolitých orgánov a tkanív, napr. poranenie močového mechúra, močovej trubice, hrubého čreva, a pod. Tieto poškodenia môžu viesť k rozšírenému operačnému výkonu. Po operácii hrozí riziko infekcie operačného poľa, zápal močového mechúra, ileus- črevná nepriechodnosť, trombóza- vytvorenie krvnej zrazeniny v žilách najčastejšie v dolných končatinách, embólia- uzavretie žíl krvnou zrazeninou najčastejšie v pľúcach. Vzácne sa vyskytujúcou komplikáciou je fistula- komunikácia napr. medzi močovým mechúrom a pošvou alebo medzi stenou konečníka a pošvou. Vyžaduje ďalší operačný výkon.
Komplikácie môžu vzniknúť aj pri podaní narkózy, viac informácií poskytne lekár anesteziológ deň pred operáciou.